Vrienden van het NJO
Het minimumbedrag is € 25 per jaar.
Mijn gegevens
* = verplicht veld
** = met deze keuze machtig je de Stichting Vrienden van het NJO om het gekozen bedrag tot wederopzegging jaarlijks af te schrijven van jouw rekeningnummer
*** = met deze keuze machtig je de de Stichting Vrienden van het NJO om het gekozen bedrag éénmalig af te schrijven van jouw rekeningnummer
**** = bij deze optie maak je zelf het bedrag over naar NL49 INGB 0004 733 32 t.n.v. Stichting Vrienden van het NJO. Het invullen van het eigen rekeningnummer is ook bij deze optie noodzakelijk vanwege de administratieve afhandeling van je gift